Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 9 ထိုင် 11/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။

- Subscription -

ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ – “ၶဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း၊ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ၸင်ႇတူၵ်းလူင်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်း။ၼႂ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼၢႆႇ ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇ NMSC တင်း တူဝ် တႅၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ”- ဝႃၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ လႆႈ ငူပ်ႉငိၵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – “ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ်တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၵၢင် ၶမ်ႈ။ ဢုပ်ႇတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပေႃးတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၽွမ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉတႄႉ လွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်း တေယိုၼ်းယၢဝ်းယူႇ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ၼႆ့ တႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 11 လိူၼ် January ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်း – ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ – တီႈဢၼ်တပ့်သိုၵ်း သွင်ၾၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆ့ၼၼ့် ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈသိမ်းဝဵင်း လႄႈ တပ့်ပၢင်သဝ်းထႅင်ႈသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း – ဝႃႈၼႆ ။

ပၢင်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၼႂ်း မိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3  ၊ လိူဝ်သေ လၢတ်ႈဢုပ်ႇလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပဵၼ်လွင်ႈ တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်လႄႈ လွင်ႈၼႃႈလိၼ် TNLA ၵုမ်းၵမ်။

 ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ  – “တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၶမ်းဝႃး ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ယူႇတင်းၶိုၼ်း။ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈမီးယူႇ တင်းၼႂ်” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်း ၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းၶႄႇ ၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  မီး ၽူင်ၶုၼ်း ၊ ၵျိၼ်းသျိၼ်လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 5 ၵေႃ့ ၊ ၾၢႆႇ ULA/AA   တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 7 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇ PSLF/TNLA  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တႃႈၽူင်းၵျေႃႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 7 ၵေႃ့ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မီးၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းၼၢႆႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 5 ၵေႃ့ ၊ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ မီးတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ့်တွၼ်း Mr.Deng Xin Jun လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ။

သင်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်ယဝ်ႉၸိုင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လႄႈတင်းၾၢႆႇၶႄႇ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း