Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွတ်းႁွင်ႇ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 6 ၵေႃႉ လႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,100 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,134 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁေႃႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021 ၼႆႉမႃး မီးသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်း...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး ႁဵင်ပၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး လႆႈႁုပ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်း မိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇႁဵင်ပၢႆ ။ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ႁႄႉၵင်ႈ တိုၵ်းတေႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႉ 19 မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး 1,080 ပၢႆ

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူတ်းယွမ်းလူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢေႇလူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းၵၵ်းတူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 1,000 ပၢႆ

 ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   မီးထိုင် 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်း မိူင်း တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 21 ၵေႃႉ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ထတ်းႁၼ်တီႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးသွင်ႁဵင်

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မီး 2,000 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးမွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 950 ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 956 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 -  13 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ၶျ်ႊ ပီ 2020 မႃးတေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ 10 ဝၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ 50 ၵေႃႉသေ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမီးထိုင် 740 ပၢႆ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင် ထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်ႉယၢၼ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းပွတ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ မီး ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၵမ် ဝႆႉတီႈလႂ် ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း တိတ်းတေႃႇ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃး...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးထိုင် 700 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးထိုင် 720 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉႁပ်ႉဢိၵ်ႇ/ပေႃႉလိၵ်ႈ တီႈ ႞ သုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်

ၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶပ်ႉ/ပေႃႉလိၵ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶပ်ႉလိၵ်ႈ ပေႃႉလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁၢၼ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ႁၢၼ်ႉ ဢူဝ်ပႃးမႃး ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇၼႃႈဝတ်ႉထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ ၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၢင်းၽႅၼ်တေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ

ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉယေႃးၵီႇ တိုဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ဝႃႇ ၵူႈပီ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈသေ သုတ်ႉလိူၼ်ႈမႃး သွင်လိူၼ်ပၢႆပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းတေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 လိူၼ် 12 မူၼ်း မႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img