Saturday, July 13, 2024

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Right Way News/ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ထတ်းႁၼ်တီႈ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3 ၵေႃႉ ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 13 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 596 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 98 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 497 ၵေႃႉ။

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 214 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 118 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃၶႅၼ်း 94 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီး 150 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆဢမ်ႇမီး၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 4 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃၶႅၼ်း 146 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႉ UWSA ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵူၺ်း ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ မီး 153 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 128,178 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇ 111,401 ၵေႃႉ လႄႈ လူႉတၢႆ 2,785 ၵေႃႉယဝ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း