Saturday, July 20, 2024

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 6 ၵေႃႉ လႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇထူပ်း ။

- Subscription -
Photo Credit to Thaung Tun/ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမူႇၸေႊ

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းပဵၼ် 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃး တႃႇ 3 ၵေႃႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈတိူင်းဢီႊရႃႊဝတီႊမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်သမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈႁူင်းၵုမ်း/ၵၵ်းတူဝ် Hotel Quarantine ။ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈ ၶၢႆႉမႃးလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးပိုၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ။  ယဝ်ႉၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူႈဝၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁိူၼ်းယႃႈထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ Lockdown ဝႆႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ၶဝ်တင်းသွင်ၵေႃႈသူင်ႇၵႂႃႇ ႁူင်းယႃၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူတ်ႉထတ်းထူပ်းႁတ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 တီႈ Shan State Health Department, Taunggyi ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ တင်းမူတ်းမီး 1,107 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈယႃၶႅၼ်း 89 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း