Saturday, June 15, 2024

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 164 ၵေႃႉ

Must read

ဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ UWSA မၢႆ 2 (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တႅမ်ႈဝႆႉ)  ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ  100 ပၢႆ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ မီး 300 ပၢႆယဝ်ႉ။

Image: ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ  တင်းမူတ်း 164 ၵေႃႉ ။ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းပဵၼ် မီးဝႆႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇ 153 ၵေႃႉ ၊   ယၢမ်းလဵဝ်တင်းမူတ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉမီးထိုင် 302 ၵေႃႉ။ တီႈပၢင်သၢင်းတႄႉမီး 35 ၵေႃႉမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်မႃး ။  တီႈမိူင်းပွၵ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်မႃးထႅင်ႈ 135 ၵေႃႉတင်းမူတ်းမီး 238၊ တီႈႁူဝ်တဝ်း  ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပဵၼ် 8 ၵေႃႉလႄႈ မိူင်းၽႅၼ် ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉႁူမ်ႈ ပဵၼ် 21 ၵေႃႉ။   

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 302 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယႃၶႅၼ်း 47 ၵေႃႉ။  255 ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း  တီႈငဝ်ႈဝဵင်း UWSA တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၸီႉသင်ႇ Lockdown ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း တေႃႇထိုင် 31/1/2021 ၼႆႉသဵင်ႈ ဝႆႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႂႃပေလႅင် မိူင်းၶႄႇ မႃးႁူမ်ႈၸွႆႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝႃႉ ဝႆႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်မႃးလႄႈ လႅၼ်လိၼ်ဝႃႉတင်းမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇမိူင်းလႃႈ မၢႆ 4 လႆႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း