Monday, May 20, 2024

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,100 ပၢႆ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,134 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ ၵူတ်းထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,134 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 1,025 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉမႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

Dr. ႁၢၼ်ႇၼၢႆႇသူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 65 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉသမ်ႉ မီး 10 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး”-  ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းၵုမ်း/ၵၵ်းတူဝ် ပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ မီးမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Dr. ၺၢၼ်ႇမိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 10 ၵေႃႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 45 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈႁူင်းၵုမ်းတူဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇ တီႇသီႇလႅၼ် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉလိၼ်ပႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵူတ်းထတ်းထူပ်း ႁၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူတ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ 134,318 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 117,663 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2,955 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း