Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း KIA သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၸတ်းႁဵတ်း Sticker Campaign

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၸတ်းႁဵတ်း Sticker Campaign ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႂ်ႉလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵူႈ လွၵ်းလၢႆးသေ ဢဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈ သဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉၶွၼ်ႇတုမ် တေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 မူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 1,000 ပၢႆ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1,000 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တႄႇဢဝ်မွၵ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/3/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ပၢင်ၸၢမ်၊ ၵၢင်ႉၵၢင်လႄႈ ဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ လုင်းၸၢႆးၵူး...

ပလိၵ်ႈတႄႇယႃႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/3/2021  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၵျၢမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ် ၽူႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးတႆႈတဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ယွၼ်းသူးၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးမီးႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

ပလိၵ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸွမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/2/2021 မၢႆတွင်းဝၼ်း 22222 တူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ယွၼ်ႉပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပလိၵ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊဢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇ ပ လိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈတီႉ သေႃးပထူး တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ ။ၼႄးဝႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်။   ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 96 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ပွတ်းၸၢၼ်း 36 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 54...

RCSS တင်း TNLA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တႃႇဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS တင်း TNLA ဢၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး 5 ပီပၢႆ ၼႆႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵတ်းယဵၼ်  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸမ်ထိုင် 1500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸမ် 1500 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယႃၶႅၼ်း ၵေႃႈမီး ႁဵင်ပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆ တႄႉ မီး 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇ...

သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇ ၼိမ် သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ  ႁၢင်ပီ 2020 မႃး...

ၵူၼ်းတိတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီး 92 ၵေႃႉ

  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီတူၼ်ႈတီး Shan State Health Department, Taunggyi  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 လႄႈ 19 /1/2021 ၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႂ်ႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ  ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမီး 92 ၵေႃႉ။  ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img