Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ် ၽူႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးတႆႈတဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းသုမ်းၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 9/3/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ယွၼ်းသူးၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး မွၵ်ႈ 250 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈၽႃသႃ သႃသၼႃ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ယွၼ်း သူးထိုင် ၽူႈလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ယွၼ်းသူးတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။  

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းသုမ်းၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

“တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ မၢင်ဝၼ်း ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆတၢင်း၊ မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ ၼင်ႈသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉ မၢင်ဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 2-3 ပၢၵ်ႇ။ ပေႃးဝၼ်းယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ 2 ႁႃႈတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တႄႉ ပႆႇမီး၊ လွင်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2021 ၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း