Sunday, May 26, 2024

ပလိၵ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊဢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်

Must read

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇ ပ လိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Muse Youth-ၵူၼ်းးမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 18/2/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈတီႉ သေႃးပထူး တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ ။ၼႄးဝႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်။  

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ ယေး တီႉၺွပ်းဢဝ် သေႃးပထူးၵႂႃႇ ၵေႃႉ လဵဝ်။ မၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉလုၵ်ႉတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈ 105 လၵ်းသေမႃး ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင် တီႈပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈ မႃးၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႈလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ ယေး တီႉဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇ တေမီးမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 3-4 ၵေႃႉၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူဝ်ႇတိၼ်ႉၶၢႆႇ၊ ၵူဝ်ႇသေႃးပထူး၊ ၸၢႆးထုၼ်းၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။    ပလိၵ်ႈ/ ယေးထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆသေ တီႉၵႂႃႇ ”- ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈ 105 လၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ် 2,000 ။

 တီႈၵၢင်ဝဵင်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ႁိမ်းတူၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ယုၵ်ႉပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ။

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 1000 ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼင်ႈပႂ်ႉၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း