Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွတ်းႁွင်ႇ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽူႈၸွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမဢလ ၺႃးၽဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတဝ်တီႉၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး 4 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ   ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5-6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တီႈပွၵ်ႉပၢင်ပဝ်း တင်း ပွၵ်ႉၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မွၵ်ႈ 4  ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100 လင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 4...

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈၶၢင်ႈတၢင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸွမ်းယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ပလၢပ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသေ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ လၼ်တူၵ်းႁွင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽူၺ်းႁူင်း ပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈ...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ  မီးၵူၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းသိုၼ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ  ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းလႄႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူင်ႉ တိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈတၢင်းၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး၊ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆသေ ပွႆႇဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄ လုၵ်ႉသီႇပေႃႉၵႂႃႇ တၢင်းဝၼ်ႈၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၵုၼ်ၶႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်းၸၢႆး...

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢႈၼ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမေႃယႃတီႈ ႁွင်ႈယႃ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ် (ႁွင်ႈယႃ ၵွင်းၸၢၼ်ႇ သေးၶၢၼ်း) တီႈမူႇၸေႊ  ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ - တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွင်ႇ တင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11:10 မူင်း မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ်မႃး သွင်ၵေႃႉ သေ မႃးဝိုတ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းႁေႃသဝ် (ယၢမ်းမူင်း) ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3 လုၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ဢၼ်ယူႇတီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၵႃးသူင်ႇတႅင်တဝ်ႈ ၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇ လႄႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆၸွမ်းတၢင်း

ၵႃးလူင် တၢင်ႇတႅင်တဝ်ႈ/တႅင်ၾၢင် (တႅင်တမ်ႇပူႇ) တေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လႆႈၸိူင်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတၢင်းႁိုင် ၶၼ်တႅင်ဢမ်ႇလီလႄႈ ဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃးပွၵ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆ ၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ၼႆႉမႃး ၵႃးတႅင်တဝ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ) ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆးတင်းသွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ သမ်ႇမႃႇထိ၊ ပူႇၵႄႇ၊ ႁူဝ်မၢဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းထဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ 5 လင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ  5 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း တင်း ပၢင်သပေႇ မၢၼ်ႈလီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ Asia World ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတူဝ်းၵဵတ်ႉ Asia World – မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ်သေ ၵူၼ်းၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၵဵတ်ႉ Asia World (ၵျွၵ်ႉမႄး) ဢၼ်ပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ လႆႈၶိုၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး 2 ဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၽေးသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈ ႁိူၼ်းၼွင်ႉ  ၵမ်ႈၽွင်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇသဝ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းၼမ်ႉပေႃႈ ။ ၼၢင်းမွၼ်းပဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

 ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး သွင်ၵေႃႉ တီႈၵၢင်ဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img