Saturday, July 20, 2024

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100

Must read

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မွၵ်ႈ 4  ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100 လင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၶွင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်း ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉၸုတ်ႇၽဝ်ဢမ်ႇႁူႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 4 လင်ၶႃႈႁိူၼ်း  ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 လင်ၶႃးႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵေႃႈမႆႈထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း မွၵ်ႈ 4 လင် ၼႆႉ၊ လွင်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၽဝ် ၸုတ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼႄးတင်း လႂ် ယွၼ်ႉၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေၼႄးသႂ်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉၽဝ် ၸုမ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ပၢႆ ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ မၢၼ်ႈလီႈ၊ ၵုင်းသႃႇ လႄႈ ယေႇဢူဝ်း ဢၼ်မီးပီႈၼွင်ႉ တႆး၊ တဢၢင်း၊ ၶၢင်၊ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ။ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

“သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တီႈတင်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၶဝ်လူဝ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ႁႂ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵႅတ်ႇ ၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ တႃႇတေသၢင်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းလႆႈ ၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ တုၵ်ႉၶတူဝ်တုၵ်ႉၶၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဢေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁွတ်ႈထိုင်သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ မွၵ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း RCSS တင်း TNLA,SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ လႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်းပႆႇယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈတင်းသွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းၸင်ႇ တေ ယဵၼ် ပၼ်ႁႃပဵၼ်ယူႇတၢင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈယူႇတီႈၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းတႂ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း မၼ်းယူႇတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ သင်ၶဝ်ဢမ်ႇၸီႉသင်ၼႆ ၵူၼ်းတင်းတႂ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇႁတ်းယိုဝ်း ၵွပ်ႈၼႆ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇယဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၸဵဝ်းႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈ ထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး သိုၵ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်  ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် ႁၢဝ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း