Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး၊ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မွၵ်ႈ 6-7 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတိုၵ်ႉတဝ်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈယူႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း  ။ တေ ပႂ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ်မႃးၸွႆႈၵေႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈသမ်ႉၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငႃးသမ်ႉ တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵမ်ႈ ၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလွႆ၊ တီႈၵၢင်ႉၵၢင်သမ်ႉ  မီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 1 လိူၼ်ပၢႆ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်း တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႉပလူဝ်ႉ၊ တေႃႉသၢင်ႇ၊ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ပႃႇၶႃး၊ မိူင်းၵူင်း လႄႈ ၵွင်းလွင်းဝွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ  ။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

“တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်ႉတူႈတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶႃႈယူဝ်ႉ သိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ႁဝ်း ၶႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶႃႈ မႆႈၸႂ် ဝူဝ်းၵႂၢႆး ႁိူၼ်းယေး ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ  မီးႁူဝ်ၵူၼ်း  ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉ တူႈ ပၢႆႈမႃး ။  တီႈၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး မွၵ်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း