Tuesday, June 25, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵဝ်းယႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ႁဵတ်း CDM သၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း TV သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းတႆ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸမ်ၸႂ် ၵေႃႉထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းႁူဝ် ၶမ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈၼႆလႄႈ လႆႈတူၵ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉဝႃႈ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းၸိုင် တေပူတ်းပၼ်တၢမ်ႇတင်းၽိတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တႄႉ ႁူႉၵႃႈတေလႆႈငိူင်ႉဝႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ လူဝ်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇပူတ်းပင်း ၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ ၸွမ် ယူႇတီႈလွႆလႅမ် ပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ယူႇတီႈမိူင်း ယွင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တေဢဝ်ၵူႈလၢႆးသေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 1,237 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းမီး 4,500 ပၢႆ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်မီး 750 ပၢႆ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈဝႆႉယူႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်  ။

ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇ ၵူႈဝၼ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း