Thursday, July 18, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇပေႃႉၶိူဝ်းယႂ်း တႅၵ်ႇပႃးတီႈႁိူၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ ၊ ၶမ်ႈဝႃးမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ။

Image: CJ/ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းၸၢႆးတႃႇလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈ သီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 11:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးတႃႇလၢႆႇ (စိုင်းသာလှိုင်) တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း (တောင်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးယူႇၼိူဝ်ႈတၢင်းသေ ဝိုတ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်း၊ တူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်ႁၢၼ်ႉ တၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ  လူႉၵွႆ  ၽွင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းမၢၵ်ႇတႅပ်ႇထပ်းၵၼ်မႃး 3 ၵမ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ။

“ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇပေႃႉ  လၢႆတီႈယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်း  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ၶႃႈ။ ပဵၼ် ၽႂ်ႁဵတ်း ၵေႃႉလႂ်ႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ  ။ လီမႆႈၸႂ် တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Image: CJ/ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းၸၢႆးတႃႇလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈ သီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းမိၼ်ႉဢွင်ႇ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢၼ်ႇႁူးလႅင်း လႆႈၵွႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း