Saturday, July 20, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ 5 လင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

Must read

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ  5 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ။

Image: CJ/ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ ၾႆးမႆႈ တီႈမၢၼ်ႈလီႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 468 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈသီႇ ပေႃႉ ။ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆ 5 လင်ၶႃးႁိူၼ်း  ။

- Subscription -

ၼၢင်းမွၼ်းပဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉႁႆႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ၊ ဝႃႈတေၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်လႃႇ ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၾႆးမႆႈမူတ်းယဝ်ႉၼႆႁေ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈမႃးထိုင် တီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၾႆးမႆႈ တင်းမူတ်း 10 လင် ယွၼ်ႉၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA,SSPP တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း