Sunday, July 21, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ Asia World ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတူဝ်းၵဵတ်ႉ Asia World – မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ်သေ ၵူၼ်းၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

Photo CJ/ တူဝ်းၵဵတ်ႇ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၵဵတ်ႉ Asia World (ၵျွၵ်ႉမႄး) ဢၼ်ပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – ၵျွၵ်ႉမႄး-လႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႊ။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သေ မၢၼ်ႇတႅၵ်ႇၵွႆ၊ တိုမ်း/မုင်း/ၽႃ ၽူင်ႉတႅၵ်ႇႁူင်ႈမိူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ လိၼ်ပေႃး သၼ်ႇ ယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ႁၢင်ႈၵၢင် ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်း 3 ၵေႃႉ၊ သူင်ႇယႃတူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူၼ်းၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၼ်ႁႃ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်ယိုၼ်ယၼ်။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပၼ်ႁႃ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်း ယိုဝ်းၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉမီးယူႇသေႇသေႇ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ Asia World ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ လေႃႇသျိၼ်းႁၢၼ်(လု) လေႃႇသျိၼ်းမိၼ် (လု) ၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽွင်းပီ 1989 ။ သၢၼ်မိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်၊ ၵၢၼ်ၵႃႉ ၵၢတ်ႇမိုတ်ႉ(မွင်ႇၶူဝ်ႇ) ၵေႃႈ မီးၼမ်။ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး လၢႆလၢႆသဵၼ်ႈ ၶဝ်မဝ်ႁဵတ်း သေ ပႂ်ႉၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း