Wednesday, July 17, 2024

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢႈၼ်ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမေႃယႃတီႈ ႁွင်ႈယႃ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ် (ႁွင်ႈယႃ ၵွင်းၸၢၼ်ႇ သေးၶၢၼ်း) တီႈမူႇၸေႊ  ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ  ။

Image: CJ/ ႁွင်ႈယႃ ၵွင်းသၼ်ႇ တီႈမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ – တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွင်ႇ တင်း ၼၢင်းၼွႆႇၼွႆႇဝူၺ်ႇ (ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇထၢႆႇထတ်း X-ray) ႁွင်ႈယႃ ၵွင်းၸၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁွင်ႈယႃ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၾၢႆႇထၢႆႇ X-ray (ထၢတ်ႈမၢၼ်ႇ) 2 ၵေႃႉဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶဝ်ႈတီႉၼႂ်းႁွင်ႈယႃ ၵမ်ႈလဵဝ်ၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃယႃ သွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈ တၢင်းမၼ်းလီလီ။

“ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ယွၼ်ႉၶဝ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ဢမ်ႇၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင် CDM ၼၼ်ႉ ၼႆႉဝႃႈ၊ ငိၼ်းဝႃႈ ၺႃးၸွႆးတြႃး ဝႆႉ တင်းမၢႆမီႈ ၶေႃႈ 505 ၵေႃႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

မတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႆႉ မၢႆထိုင် ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ၼႃႈ တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လိၼ်၊ ၼမ်ႉ၊ လူမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပၢႆႉ သီတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်း လိၼ်၊ၼမ်ႉ၊လူမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လိၼ်၊ ၼမ်ႉ၊ လူမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၵိုတ်းလူႉၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးငႄႇ ဢႃယု 41 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပွၵ်ႉ 3 (မဵဝ်း တိတ်ႉ/ မြို့သစ်) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း