Monday, June 17, 2024

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

Must read

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ  မီးၵူၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းသိုၼ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ  ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းလႄႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူင်ႉ တိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  

Photo CJ- တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် တီႈဢၼ်မီးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းတတ်းႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈတၢင်းၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇပွမ်းဝႆႉၼႆသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ   တတ်းႁႄႉၵူတ်ႇ ထတ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၸၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၵူၺ်း ပႆႇတႅၵ်ႇ မီးလၢႆလုၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ ႁၼ်ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းၶဝ် ၵႂႃႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈ တၢင်းၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉ ၼမ်ႉၸၢင် ၵႂႃႇမိူင်းၼၢႆးၶႃႈဢေႃႈ၊ ၼႃႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ၊ ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်း တိတ်းတေႃႇ/ ပြန်ဆက်၊ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ/ စရဖ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း/လဝက   ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သမ်ႉတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း ပွၵ်ႉ 6 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉၵေႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပွမ်း ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁိမ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ႁိမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  ။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး တီႈၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပွမ်းပႆႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ဢၼ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ၼႆႉ။ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးယိုဝ်းတႅၵ်ႈ တီႈၼၼ်ႈ တင်းသွင်လုၵ်ႈၶႃႈ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉ တၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢင်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉသေ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်မႃး ပဵၼ်လၢႆဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2021 ၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးဝိုတ်ႉပွႆႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးဝိုတ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈတီႈႁိူၼ်းလုင်းမိၼ်ႉဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 သမ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးဝိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးတႃႇလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း