Saturday, July 20, 2024

ၸဝ်ႈၵႃးသူင်ႇတႅင်တဝ်ႈ ၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇ လႄႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆၸွမ်းတၢင်း

Must read

ၵႃးလူင် တၢင်ႇတႅင်တဝ်ႈ/တႅင်ၾၢင် (တႅင်တမ်ႇပူႇ) တေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လႆႈၸိူင်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတၢင်းႁိုင် ၶၼ်တႅင်ဢမ်ႇလီလႄႈ ဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃးပွၵ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆ ၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-တႅင်ဢၼ်တေသူင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၼဝ်ႈလႄႈလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈသုမ်းလၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ၼႆႉမႃး ၵႃးတႅင်တဝ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ (1) တႃႇထိုင် 105 လၵ်း လႆႈပႂ်ႉ 4-5 ဝၼ်း၊ (2) တႃႇၶဝ်ႈ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပႂ်ႉထႅင်ႈ 4-5 ဝၼ်း၊ (3) ၶၼ်တႅင်တူၵ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇတႅင် ဢမ်ႇပႂ်ႉၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶႄႇ သေ ဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃး ပွၵ်ႈ ၸႅၵ်ႇတႅင် ပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ- ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇတႅင် ဢၼ်လႅၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶဝ် ႁပ်ႉသိုဝ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇတေတေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်း ယၢမ်းပဵၼ် လၢႆဝၼ်း။ လုၵ်ႉတီႈႁဝ်း တေၶဝ်ႈတီႈ 105 လၵ်းၵူၺ်း လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 4-5 ဝၼ်း၊ လုၵ်ႉတီႈ 105 လၵ်း တေၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသမ်ႉထႅင်ႈ 4-5 ဝၼ်း ပေႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း မိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ထႅင်ႈပဵၼ်လၢႆဝၼ်း တႅင်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉလႆႈႁိုင်ယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ဢဝ်မိူဝ်းသိုပ်ႇၶၢႆထႅင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၼဝ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႅင်ၸဝ်ႈၵႃး မၢင်ၵေႃႉ ၶိုၼ်းမႃးၶၢႆထုၵ်ႇ ပၼ်လၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊတၢင်းၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ တၢင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႃႉမႃးၶၢႆၶိုၼ်း တၢင်းသႅၼ်ဝီ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႅင်ၸၢမ်ႇပူႇ ဢၼ်တေႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်တႅင်ဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ 105 လၵ်း ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶၼ်တႅင် ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈ ၵႃႈၸၢင်ႈၵႃးတၢင်ႇမိူဝ်းၶၢႆ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈလမ်းလႆႈပၼ် 25 – 26 သႅၼ်ပျႃး ပဵၼ်ၵႃး 12 လေႃႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ လႆႈ 5-6 ႁဵင်ယႂၼ်ႊၵႃႈၵႃးၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်း သုမ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ၸဝ်ႈသူၼ် မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးလႆႈမႃးၶၢႆထုၵ်ႇ ပၼ်လၢႆ မူႇၸေႊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ”– ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-တႅင်ဢၼ်တေသူင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၼ်ၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် တႅင်ဢၼ်တေတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႅင်ၶႅမ်ႉ/ လီ ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေ တေႃႉသူင်ႇ ၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၶိၼ်ႇမွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶၼ်တႅင်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလီယဝ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵႃးတႅင်ၼႆႉ မႃးၸိူၼ်ႉႁိုင်ၸွမ်းတၢင်း ပဵၼ် 10-15 ဝၼ်း တႅင်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ ၶၼ်တႅင်တူၵ်း ၵႃႈၵႃးၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈ တႅင်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၼမ်”-  ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်းၼႆႉ ၵႃးတႅင် ႁဵင်လၢမ်းပၢႆ ၵိုတ်းၶၢမ်ဝႆႉ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၶၢမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေထတ်းတူၺ်း ဢၼ်လီ ဢၼ်ၶႅမ်ႉ သေ ၸင်ႇတေတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆ လုင်းၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး တေႃႉသူင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈတၢင်းပၢင်ႇသၢႆး – ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 300 လမ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈဝၼ်း မွၵ်ႈ 100 လမ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း