Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်သပေႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း တင်း ပၢင်သပေႇ မၢၼ်ႈလီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်း လဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မီးတီႈ ပၢင်သပေႇ မၢၼ်ႈလီႈ တင်း ယေႇ ဢူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူးတီႈၶဝ်သမ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးထိုင် တၢင်းပၢင်သပေႇ လႄႈ ယေႇဢူဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉသေ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၼၼ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတၢင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1-2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးတၢင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢင်သပေႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉဝႆႉသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းဝႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တေဢဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶႃႈ ထိုင်ပွတ်းတၢင်းသေ ပွၵ်ႈမႃး ၵူၺ်းၶႃႈ၊ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈတၢင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈၶဝ်ပိၵ်ႉ၊ လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉၵႂႃႇၵေႃႈၶဝ်ပိၵ်ႉၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်သပေႇ ၊မၢၼ်ႈလီ  ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ၊ တီႈယေႇဢူဝ်းသမ်ႉ 300 ပၢႆ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းမီး 30 ပၢႆ။   

“ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် တႄႉတႄႉၼႆ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈႁူႉ တႅတ်ႈတေႃး ။ ဢၼ်မိူဝ်းမိူဝ်းမႃးမႃးၵေႃႈမီး။ပေႃးငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၼၼ်မိူဝ်း၊ ပေႃး ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး ႁဵတ်းၼၼ်”- လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မိူင်းမူႉ၊ ပၢင်လူင်၊ ၼွင်ဢေႃႈ၊ ၼႃးၵေး၊ ၵုၼ်ၵျွင်း၊ ပဵင်းလူင်၊ လူင်မိုတ်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/3/2021 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၼႆ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈ တီႉဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း