Saturday, July 20, 2024

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈၶၢင်ႈတၢင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸွမ်းယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ပလၢပ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသေ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

CJ/ ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ လၼ်တူၵ်းႁွင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽူၺ်းႁူင်း ပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပ လိၵ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁၼ်တႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တေ ႁေႃႈဝႆးၶႃႈဢေႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ သမ်ႉ ပဵၼ် ဝႆႉတၢင်းငွၵ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵႃးၶဝ် တူၵ်းႁွင်ႈၵႂႃႇၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ မီးၼိူဝ် တၢင်း။    ၵူၼ်းၶဝ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵၼ်ဢိတ်းဢွတ်း ”– ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပလၢပ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ပဵၼ်ၵႃး ၸွမ်းတီႉၺွပ်းယႃႉ ၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇပၼ်ႇလဵပ်ႈ တေမီး မွၵ်ႈ 5 လမ်းၼႆႉ။ ၵႃးဢၼ်တူၵ်းႁွင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးလမ်း လိုၼ်းသုတ်း ပဵၼ်ၵႃးသႅၼ်း Vigo ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မူႇၸေႊ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵႃးဢမ်ႇယွမ်း 4-5 လမ်း ၼိုင်းလမ်း မီးၵူၼ်းၶီႇ မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈ 5 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈ ။ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈၼႅတ်ႈၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇသေ   ၼႅတ်ႈ ႁေႃႈၵႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊၼၼ်ႉပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း