Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးမီးႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to Kyautmae Youth – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၵၢင်ႉၵၢင်၊ ပၢင်ၸၢမ်လႄႈ တေႃႉသၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးၵူး ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်းၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တေမီး 1,000 ပၢႆ။ မီး 3 တီႈ။ လွင်ႈၵိၼ်းၸႂ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ တီႈပၢင်ၸၢမ် တင်းၵၢင်ႉၵၢင်တႄႉ ၵႃးမဵဝ်းႁိုဝ်ၵေႃႈၵႂႃႇမႃးလႆႈ တီႈတေႃႉသၢင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ လိူဝ်သေ ၵႃးၽူဝ်းဝီးဝႃႇ၊ ၵႃးလၢႆႉထရႅၵ်ႉ ၵႃး ဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းလွႆ၊ သဵၼ်ႈတၢၼ်းၵႅပ်ႈ၊ လွႆၸၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် တေႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တီႈၵၢင်ႉၵၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီး 407 ၵေႃႉ၊ တီႈပၢင်ၸၢမ် 400 ပၢႆလႄႈ တီႈ တေႃႉသၢင်ႇ 347 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း၊ တွင်ႇပလူဝ်ႉ၊ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၸႃႇပူဝ်ႉ၊ ၶူဝ် ဢုၼ်၊ တေႃႉသၢင်ႇလႄႈ ပႃႇၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo credit to Kyautmae Youth – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်းႁိူၼ်းယေးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႇထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် တင်း သွင်တီႈ ၵမ်မထၢၼ်း တင်း ၵျွင်းႁွင်ႇ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ။ တီႈပူပ်ႉပႃႇရူင်ႇသမ်ႉ တေမီး 200 ပၢႆၼႆႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ်တႄႉ ပေႃးၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းသေ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ မႃးၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ ၵၼ်။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵၼ်ၵူႈဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တင်း RCSS ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် ဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢၼ်း၊ ၼႃးၵေး။ တီႈၵျွင်းႁွင်ႇသမ်ႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း၊ ပဵင်းလူင်၊ ၵုၼ်ၵျွင်း၊ ၼမ်ႉပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈဝတ်ႉပူပ်ႉပႃႇရူင်ႇသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ၊ ၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း၊ ဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း