Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸမ်ထိုင် 1500 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸမ် 1500 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယႃၶႅၼ်း ၵေႃႈမီး ႁဵင်ပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆ တႄႉ မီး 3 ၵေႃႉ။

Photo Credit to TCL Youth- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် မိူဝ်းႁပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတီႈၼိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 20/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီတူၼ်ႈတီး Shan State Health Department, Taunggyi ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇ ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈ 5 ၵေႃႉ ။ ပေႃသွၼ်ႇပႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် မီးၸမ် 1500 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ  -“ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းသၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ မီး 1,135 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 92 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 1,035 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 671 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 34 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 636 ၵေႃႉ ။  မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်မီး 299 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 52 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 245 ၵေႃႉ။ ပွတ်းဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်မီး 160 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 154 ၵေႃႉ။ ပႆႇသွၼ်ႇပႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 302 ၵေႃႉ ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ တႄႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 135721 ၵေႃႉ၊ ယႃ ၶႅၼ်း 119314 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2997 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း