Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈ သဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Lashio News-ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉၶွၼ်ႇတုမ် တေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈႁၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈ။  ယင်းၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ် 10 ၵေႃႉၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်လႆႈႁူႉလီလီတႄႉ 8 ၵေႃႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လွၼ်ႉ လွၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ပႃးတင်းယိင်းတင်းၸၢႆးယဝ်ႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 18 ၵေႃႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း 10 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်းပၢႆ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃး ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း