Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 1,000 ပၢႆ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1,000 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

Image: SHAN/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ်မွၵ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/3/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ပၢင်ၸၢမ်၊ ၵၢင်ႉၵၢင်လႄႈ ဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးၵူး ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မီးဝႆႉမိူၼ် ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 20 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇ ယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ၸၢမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 400 ပၢႆ၊ တီႈၵၢင်ႉၵၢင် မီး 500 ပၢႆ၊ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း 35 ၵေႃႉ၊ တီႈဢုမ်ႇငႃး 60 ပၢႆ၊ တီႈတေႃႉသၢင်ႇ 180 ၵေႃႉလႄႈ တီႈပႃႇၶႃး မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉ တီႈပၢင်ၸၢမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း၊ တွင်ႇပလူဝ်ႉလႄႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ။ တီႈ ၵၢင်ႉၵၢင်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း လႄႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း၊ တီႈဢုမ်ႇငႃးသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ။ တီႈတေႃႉသၢင်ႇ သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ  ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်မီးသိုၵ်း SSPP၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႄႈ သိုၵ်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇတႄႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း