Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၶၢင်

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ ၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းလႄႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႅတ်ႉၼမ်ႉတႃ ပွႆႇသႂ်ႇ၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇလႄႈ ၸၢႆၵျေႃႇလိၼ်းထၢႆႉ ၸၢဝ်းတႆးလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မၼ်းၸၢႆး တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ၼိုင်ႈႁူၺ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁူဝ်မႃႇမၼ်းၸၢႆး ၼိုင်ႈႁူၺ်ႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးၵျေႃႇလိၼ်းထၢႆႉ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ႁဵင် ၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆး ႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ယိင်း 2 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ပွႆႇလွတ်ႈပၼ် ၶိုၼ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး 505 (က) ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း