Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၸတ်းႁဵတ်း Sticker Campaign

Must read

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၸတ်းႁဵတ်း Sticker Campaign ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၵူၼ်းမူႇၸေႊတိတ်းပႃႉႁၢင်ႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁဵတ်း Sticker Campaign

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႂ်ႉလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵူႈ လွၵ်းလၢႆးသေ ဢဝ် Sticker တိတ်းပႃႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ဢဝ်ႁၢင်ႈၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသေ တိတ်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆ တၢင်း ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ  ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း- ဝႃႈၼႆ။

 တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ မီးၶၢဝ်း တၢင်း လိူၼ်ပၢႆ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႂ်ႉၵူႈလွၵ်းလၢႆးသေၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ မၢင်ပွၵ်ႈပႆတၢင်း သေၼႄ၊ ၼင်ႈသေၼႄ၊ ပႃႉ Sticker ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ႁဵတ်းတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢဝ်ႁၢင်ႈ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိတ်ႉပႃးသေၼႄၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်မူႇၸေႊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/3/2021 တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ ပွႆႇ ၶိုၼ်း 2 ၵေႃႉ ၵိုတ်း 4 ၵေႃႉ။  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2021 ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 13 ၵေႃႉ ပွႆႇၶိုၼ်း 4 ၵေႃႉ ၵိုတ်း 9 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း