Saturday, July 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း KIA သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တိူဝ်ႉၺႃးၵႃးၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းတီႈ 28/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း KIA သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းတီႈႁူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။   ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 5 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉပေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တေလႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃ ၼႆၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးၸွႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ရူတ်ႉၵႃး တီႈႁူင်းၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇၵႃးလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇ လမ်း ၼိုင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်တီႈၼမ်ႉပေႃႈ ႁိမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ်လူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈႁိမ်းတၢင်း 105 လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉဢမျွၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (အမြှောက်တပ်) ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27-28/3/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း