Saturday, July 20, 2024

ပလိၵ်ႈတႄႇယႃႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/3/2021  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၵျၢမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ သႂ်ႇၼႂ်းၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ 3-4 လုၵ်ႈသေ ယႃႉၾုင်ၵူၼ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ  ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉဢဝ် ၵူၼ်းၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။ 

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/3/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတေႃႇၶျၢၼ်းမျေႉ လိၼ်း ၵႅမ်မေႃယႃလူင် ႁူင်းယႃၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ယူႇႁိူၼ်းသေလဵင်ႉလုၵ်ႈ တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ။ ပလိၵ်ႈတီႉၵႂႃႇပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈၸွႆႈ တီႈႁွင်ႈယႃ(ဆေးခန်း) မၼ်းၼၢင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတေႃႇၶျၢၼ်းမျေႉလိၼ်း လူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း