Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းတိတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီး 92 ၵေႃႉ

Must read

  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီတူၼ်ႈတီး Shan State Health Department, Taunggyi  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 လႄႈ 19 /1/2021 ၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႂ်ႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ  ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမီး 92 ၵေႃႉ။

Photo TGI Youth- လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တီႈၼိုင်ႈ

 ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်း ၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။  ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၊  ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး တင်း 2 ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

 ၵွပ်ႈၼႆလႄႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 1,117 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 1,022 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 92 ၵေႃႉ 

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇပဵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  မီး 667 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်းယူတ်းယႃ 38 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 628 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီး 290 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 48 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 240 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ။ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသမ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ် 160 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 154 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ ပႆႇမီး ။

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 302 ၵေႃႉ။ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃမီး 255 ၵေႃႉ ။ ယႃၶႅၼ်းမီး 47 ၵေႃႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီး 135,243 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 118,657 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2,986 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း