Saturday, May 25, 2024

ၶၼ်တႅင်လူတ်းလူင်း ၵူၼ်းၵႃႉတႅင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇယၢပ်ႇၸႂ်

Must read

ၵႃႈၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ/ တႅင်ၾၢင် တီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလူတ်းယွမ်း၊ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉတူၵ်းထိုင် 1 တၼ်ႊ 1500 ယႂၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉတႅင် ယၢပ်ႇၸႂ်ပွင်ႉၶၢင်း။ 

Image: Sai Khin Mung/ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈ 105 မူႇၸေႊ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်း ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးၼႆႉ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး တေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈ ၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ တူၵ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသင်ႇပိၵ်ႉ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉၾင်ႇမိူင်းၶႄႇဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇၶဝ် လႆႈပိၵ်ႉၵႂႃႇပဵၼ်လၢႆဝၼ်း ၶၼ်တႅင်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူတ်းယွမ်းလူင်း ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶိုၼ်းလႄႈ ၶၼ်တႅင်ၸင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ တေႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ၶၼ် တႅင်လႅပ်ႈတေၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵမ်းဢိတ်းဢိတ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ 1 တၼ်ႊလႂ် 6-7 ႁဵင်ယႂၼ်။ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼိုင်ႈတၼ်ႊလႂ် 1,500 – 2,500 ယႂၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး တေႃႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမီး 3,000 – 4,000 တၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၽၵ်းတူၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢပ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း 6 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်တေႃႇထိုင် 8 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၶမ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း