Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးထိုင် 700 ပၢႆ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးထိုင် 720 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 720 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ – “ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 720 ၵေႃႉ၊ လူႉ တၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 517 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်တီႈသုတ်း ပဵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 108,342 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 19,279 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 86,795 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2,268 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း