Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 950 ပၢႆ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 956 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to TCL Youth- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးႁပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈႁိူၼ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 –  13 ၵေႃႉ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ၶျ်ႊ ပီ 2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ႁွင်ႇ လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 956 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီး 592 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 104 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ မီး 214 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 118 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 94 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်မီး 150 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 4 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 146 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇ မီး ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 226 ၵေႃႉ၊ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 727 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း