Tuesday, June 25, 2024

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 1,000 ပၢႆ

Must read

 ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   မီးထိုင် 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 10/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်း မိူင်း တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 21 ၵေႃႉ  ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ  ပွတ်းဢွၵ်ႇတႄႉဢမ်ႇပႆႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ ။  ဢၼ်တိုၵ်ႉၶဝ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇမီး 136 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 637 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 89 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 547 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။  ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ 254 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 44 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 208 ၵေႃႉ လႄႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 150 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 3 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 147 လႄႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး  ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမႂ်ႇၵေႃႈပႆႇမီးထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉတႄႉ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 130,604 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 114,049 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2,846 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း