Saturday, June 22, 2024

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး ႁဵင်ပၢႆ

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး လႆႈႁုပ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်း မိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇႁဵင်ပၢႆ ။

IPRD Mongpan/ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ႁႄႉၵင်ႈ တိုၵ်းတေႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႉ 19 မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႇၶျ် 2020 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 1,089 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ ယႃ ၶႅၼ်း 963 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း(ပၢင်ႇၶမ်း) တင်း မိူင်းပွၵ်ႉ သမ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် 153 ၵေႃႉ ၊ ပေႃးသွၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်မူတ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီး 1200 ပၢႆ ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ။ တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 1 ၵေႃႉ၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ပၢင်လွင်း 1 ၵေႃႉ၊ တူၼ်ႈတီး 3 ၵေႃႉလႄႈ ႁူဝ်ပူင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ 523 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 24 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 560 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း မီး132260 ၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်း 115621 ၵေႃႉ တၢႆ 2902 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း