Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ 10 ဝၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ 50 ၵေႃႉသေ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမီးထိုင် 740 ပၢႆ ။

Photo Credit to ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်းသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႈမီးပွၵ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်း ၸၢၼ်းလႄႈ ပွၼ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 749 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 749 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ ယူတ်းယႃ ၶႅၼ်း 596 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 734 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 583 ၵေႃႉ။ တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ် 15 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 749 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 150 ပၢႆ လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသမ်ႉ 120 ပၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်သမ်ႉမီး 3 ၵေႃႉ ပွတ်းႁွင်ႇ 1 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 113,082 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆ 19,168 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 91,537 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2,377 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း