Monday, June 17, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်း PPST တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းပႃႇတီႇ NLD ပေႉလိူၵ်ႈတင်ႈ။ တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ  တေၶတ်းၸႂ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/11/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်း Online Video Conference...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉဝႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း...

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းဝႃႉတေႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းဝႃႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ဢူးၺီႇၵၢတ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵျွၵ်ႉသႄႇ တပ်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈလွႆမွၵ်ႇ - ၼမ်ႉမႄး ၾၢႆႇၸၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင်...

RCSS ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ  ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸိၼႄးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ( EAOs) ၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉၼိုင် -ၼႆၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇသေ ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈႁၼ် ၸုမ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း မၢင်ၸုမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉထိူင်းထိူဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶမ်၊...

ၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶမ်ၵႄႈႁိပ်ႇ ၽူႈၼမ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်တင်ႇၼင်ႈၵၼ်

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း တေဢွၵ်ႇမႃးငဝ်းႁၢင်ႈလူင် 3 လွင်ႈ။ တေပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းလဵဝ်ႁိုဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးလႆႈ။ ဝၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးလီၵေႃႈၸၢင်ႈလီမႃး တႄႉတႄႉ၊ ပေႃးၸႃႉၵေႃႈတေၸႃႉတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ (02/11/2020)ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ...

ရူတ်ႉၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းၵူင်ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

ရူတ်ႉၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ တဵမ်လမ်းရူတ်ႉသေ လတ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇဝၢင်းၶူဝ်းၶွင် ၾင်ႇၸႄႈလၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 20 လမ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ်  ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ ပႆႇၸတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ

ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၸတ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။   တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA  ၶဵင်ႈၶႅင်/ ငႃၵၼ်ဝႆႉ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းမိူင်းယဵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပွတ်း မိူင်းယဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ...

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်လၢႆးမီးပိူင် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၼၼ်ႉ (1-30/11/2020) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းပိူင်ဝႆႉသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်၊ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ႁဵတ်းထုၵ်ႇ- ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ/ တပ်ႉမတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုင်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တူင်ႇတၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼႆႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မူၵ်းငွႆးဝႆႉ ယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ 1 လိူၼ်

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 1 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020  ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 1 လိူၼ်။ တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1-30/11/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်း  ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်

 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၊ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (ဝၢႆးလင် ၽူႈၵွၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်) မႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်လၢႆငႃးသိုၵ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းတၢင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵၢင်ၸႂ်  ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႃ၊ သေးလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ ယွၼ်ႉၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်းပၼ်ၶိုၼ်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း