Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၶမ်ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းၵေႃႉ ၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး/ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 6/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင် – ၶၢႆးတူၼ်ႈႁုင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပျွင်ႇၶွင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃ 32 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 36 ၵေႃႉ ၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ မႆႈၸႂ်။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃ – ပျွင်ႇၶွင်း ၶဝ်ၵႂႃႇၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသမ်ႉဢဝ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢေႃႈ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈတႅၼ်းသေ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈဢဝ်ၵႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ။ ယၢမ်း လဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ 36 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလွတ်ႈၽႄးၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸုမ်းၼမ်ႉ ၶူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၸုမ်း(ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း – နောင်ပိန်) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇႁပ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉတီႈတၢင်းၽႄ တၢင်းၶဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလၢႆလၢႆၵမ်း၊ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ တပ်ႉၼႆႉၵူၺ်း ၶီႇၵႃးသိုၵ်း 4 လမ်း ၵႂႃႇတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်း။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင် – ၶၢႆးတူၼ်ႈႁုင်း 2 ၵမ်းၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႃႈတီႈၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇသေ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းပွတ်း ၸၢၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈ NCA ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်။ ၼႂ်း NCA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ သေၶေႃႈ သေတွၼ်ႈ တေလႆႈယူႇတီႈလႂ် ပၵ်းတီႈလႂ်၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တပ်ႉႁဝ်းမီးထိုင် ၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ ”  – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်မႃး တၢင်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁဵင် လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉတင်းသွင်ၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း