Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢွၵ်ႇငႃးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးဢွမ်ၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ- "ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 150 ၵေႃႉမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ...

TNLA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ လႄႈလူတ်ႉၵႃး တူင်းၾိူင်းလမ်းၼိုင်ႈလူႉၵွႆ တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်း၊ ၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 99 ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽျူႇၵျေႃႇၸူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 35 ၵေႃႉ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ် ၶႂၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈၽူႈၸိူဝ်းတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းသိုၵ်းတိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 39 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 5 ဝၼ်း ပီ 2017 – SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢင်းလီ တၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်း ၽၵ်းပဵၼ်း ထိုင်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝိႁၢၼ်လူင်...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်း ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ လၢႆၾၢႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉယိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢိၵ်ႇလၢႆမူႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးထုင်ႉယိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶူးပူင်သွၼ် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ၊ ၸုမ်းၵေႃတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ။ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တူင်ႉၼိုင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2017 ၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 147 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼွင်ၵေႃႈလူင် ႁႅင်း 70 ပၢႆလုၵ်ႉၼွင်ၵေႃႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ ပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ၵၢင်းသေ ၵႂႃႇလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈၵွင်းမႆႉႁုင်း၊ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင် 30 မိၼိတ်ႊပၢႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၶီႇၸွမ်းၵႃးတၢင်ႇသၢႆးသေၶဝ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ပေႃးယဝ်ႉၼႂ်ၼႆႉၵႂႃႇတၢင်းၵွင်းမႆႉႁုင်းသေ ၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP/SSA...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတပ်ႉၵွင်ႈလူင် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတပ်ႉၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ႉတပ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 10 ထတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:45 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင် မၢႆ 352 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၵျေႃႇ...

RCSS/SSA တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး ၵဵင်းတုင်-တူၼ်ႈတီး၊ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသင်၊ ဢၼ်တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢၼ်ႁႃပၼ်ႁႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉတႅၵ်ႇၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ”-ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃးတူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်း 2 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း/ ဢမ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ပွၵ်ႈ

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2017 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင် လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၵၼ် တင်းမူတ်း 85 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ Myanmar Peace...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း