Thursday, June 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢမ်းလူင်းတၢင်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉ ဝႆႉထႃႈ  

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢမ်းလူင်းမႃးၸမ်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ၵဵင်းၶမ်း  ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉထႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ။

ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတင်း သိုၵ်း RCSS   ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ   မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉပႃး။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ လႆႈငိၼ်းတႅၵ်ႇ တၢင်းၵျွၵ်ႉၵူႇ၊ ဢၢင်ႇတေႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႃႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်းဢေႃႈ။ သင်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆ ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈပၢႆႈဝႆႉထႃႈၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းတင်း ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇၼႆႉ  ယၢၼ်ၵႆၵၼ် မွၵ်ႈ 40 လၵ်း သင်ဝႃႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးၸိုင် တေႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်းၶိုင်ႈ။

“တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ယဵၼ်သီႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၵိုတ်းၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း ၵူၺ်းၶႃႈ ”- ၵူၼ်းၵဵင်းၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇတင်း ၸုမ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ၊ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉၺႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တၢင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈပဵၼ်။ တၢင်းၵျွၵ်ႉၵူႇ ဢၢင်ႇတေႃး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူႈတီႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ယွႆႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတင်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းဝတ်ႉဝိႁၢၼ် ၵွင်းမူး၊ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွမ်းထႅင်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈသဝ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ တင်း ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် မွၵ်ႈ 30 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း