Sunday, July 21, 2024

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

Must read

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 56 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ  ။

Photo Credit to Owner – ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8-10/4/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇ လႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းတႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၵုမ် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 ပီၼႆႉတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၶႃႈ။ ပီၼႆႉ လႅပ်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်ယူႇၶႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈမွၵ်ႇမႆႇတႄႉ ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ လႅပ်ႈတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၼမ် ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 55  ဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး။ ပေႃးထိုင်မႃး ၵမ်းထူၼ်ႈ 57 ပီ ၼႂ်းပီ 2023 သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။

 ၸွမ်းၼင်ႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵဵင်းတုင်  ပူၼ်ႉမႃး 3 ပီၼၼ်ႉ၊ ပၢင်ၵုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 58 ၼႆႉတေၸတ်းတီႈပၢင်လူင်၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 59 ပႆႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 60 တေၸတ်းတီႈၼမ်ႉသၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 61 ပႆႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 62 တေပဵၼ်လွႆလႅမ်၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 63 ပႆႇမီး၊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 64 ပႆႇမီးလႄႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 65  တေပဵၼ်တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သုၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီး36 ဢွင်ႈတီႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမ ထၢၼ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ် တိူၵ်ႈငဝ်ႈ၊ တီႈတႄႇပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်မထၢၼ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တင်ႈတႄႇ ပီၶရိတ်ႉ 1947 (ပီၵေႃးၸႃႇ 1309 ၼီႈ) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း