Sunday, June 16, 2024

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ယႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ (ပီၵွၼ်း သႅင်) ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတႃႇတေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၶႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇဝႃႇ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလွင်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ  ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလီၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တၢင်းၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢင်ၸုမ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵေႃႈမီး။ မၢင်ၸုမ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။   

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇတႅပ်းတတ်းၶႃႈ။ လွင်ႈဝႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်ၵုမ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တၢင်းၼိူဝ်ၵေႃႈ ပႆႇတႅပ်းတတ်းသင်မႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇ SSPP ၵေႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁူႉၸွမ်းၶႃႈ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တႅပ်းတတ်းတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 တေထိုင်ၼႆႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်မွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇမွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ တၢင်းၼိူဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပီၵွၼ်းသႅင် ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ  ၵၢင်းယၢၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉ တင်းၼမ်ႉၸႂ် ပၢင်လူင်  ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉမီးလွင်ႈၶီမွင်ၸႂ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉယူႇလႄႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆသေ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ၶႅၼ်းတေႃႈယႃႇပေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းလူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ  ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ  တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ 13 ၸုမ်း – မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ(တႃႈၵုင်ႈ)၊ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး (Tai Students’ Union)၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းၵဝ်ႊရီႊၸၢၼ်း Tai Youth Community South Korea ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းၵျပၼ်ႊ Tai Youths Network Japan ၊ Global Shan Network ၊ Tai Ethnicity – GSCN ၊ UK Shan State Society ၊ Tai National Community – Thailand ၊Tai Sangha Students – Thailang ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ Shan Community in Japan   ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း