Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ်မိုၼ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ် ၸဝ်ႈ၊ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ်မိုၼ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇတီႈၼိုင်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မွၵ်ႈ 1,500 ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 700 ပၢႆ ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈတၢင်းသၢႆးၶၢဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵိုတ်းဝႆႉ 1,600 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်  ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်း  တေမီးမွၵ်ႈမိုၼ်ႇ။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်မႃး၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈ မႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈဝၼ်း၊ ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ မီးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် 5,000 ပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈ ထႅမ်မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း