Monday, May 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းယေႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသွင်ဝၼ်းထပ်း။

Photo Credit to Mongyaw Youth- ႁၢင်ႈမိူင်းယေႃ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁူတ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 3-4 လၵ်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိမ်း 40 လၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 7 – 8/2/2022 သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်သပေႇ ႁိမ်းလွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ မိူင်းယေႃ ။

- Subscription -


ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵတ်းၵႃႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7-8 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ 2 လမ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းလွႆ TNLA ၊ သိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ သိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။ ငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႆႉၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ။


“ ဢၼ်လႆႈၵူဝ်ၽေးသိုၵ်းၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ၊ ပၢင်ၸူင်၊ ပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်ၵဝ်ႇ၊ ပၢင်ႇလေႃႉလႄႈ ပၢင်ၶူၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၵူဝ်၊ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႆဝႃႇ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈႁႅင်းထႅင်ႈယူဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ဝူၼ်ႉတႃႇပၢႆႈ ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းလဵင်းဝႆႉၵွၼ်ႇဢေႃႈ- ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။


ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမုင်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းယေႃ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႃး မွၵ်ႈ 5 လမ်းၼႆႉ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်းလႄႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃဝႆႉ။ ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း – မိူင်းယေႃၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 10 လၵ်း။


မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယွၼ်းဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႅတ်ႇသေ ၶီႇမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းယေႃ။ ၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇတီႉၵႂႃႇ ႁၢႆလၢႆဝႆႉဝႃႈၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၶူၼ်ႉႁႃ။ တႄႇ ၼၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်လေႃႇ တိုၵ်း သိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်ၵၢင်ႉ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းမိူင်းႁႅတ်ႈတီႈၼိုင်ႈ၊ တၢင်းပွတ်း တူင်ႇတၢင်ႇ လွႆၸၢၵ်မိူင်းယေႃ တီႈၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းၶႄႇ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း မီးလွင်ႈ လူႉယႂ်ႇမၢတ်ႇၼမ် ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း