Tuesday, May 21, 2024

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပေႇလႄႈ ဢိူင်ႇလွႆၸၢၵ်ႈ  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယေႃ။

- Subscription -
Photo Mongyaw- ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢတ်ႇမိူင်းယေႃ

ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ မွၵ်ႈ 2 လမ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပေႇတင်း ဢိူင်ႇလွႆၸၢၵ်ႈ တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ မၢင်ၵေႃႉပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းယေႃၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼၢင်းယိင်း မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉလႅတ်းသႅဝ်းလႄႈ တိုၵ်ႉႁႅင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁိူၼ်း ပႂ်ႉဝၢၼ်ႈဝႆႉ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇယွႆးယွႆးယႅၵ်းယႅၵ်း မၢင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႉ၊ ၵႃးလႄႈ ထူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ တီႈမိူင်းယေႃၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 60-70 ယဝ်ႉ။  ဢၼ်ပၢႆႈလူင်းၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပႂ်ႉႁိူၼ်းယေးတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်လႅၼ်ႈဝႆး ပၢႆႈငၢႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ ဢိူင်ႇပၢင်သပေႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းလွႆၸၢၵ်ႈ ယၢၼ်ၵႆမိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 3 လၵ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တၢင်းမိူင်းယေႃထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်း ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA, ၸုမ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA, ၸုမ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA, တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႅတ်ႈသေ ၶီႇမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းယေႃ။ ၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇတီႉၵႂႃႇ ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၶူၼ်ႉႁႃ။ တႄႇၼၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်ၵၢင်ႉ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းမိူင်းႁႅတ်ႈတီႈၼိုင်ႈ၊ တၢင်းပွတ်း တူင်ႇတၢင်ႇလွႆၸၢၵ်မိူင်းယေႃ တီႈၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းၶႄႇ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇမၢတ်ႇၼမ် ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း