Thursday, May 23, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 5 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉ 1 လူႉတၢႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၵၢင်တၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 တၢႆ 3 မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 5

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးၼႂ်းမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈလူင်တၢၵ်ႈ – ဝၢၼ်ႈပၢင်ၼၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပ်ႉပေႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ မႃးလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းယေႃ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်းမူတ်း လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတင်း 2 ၵေႃႉ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယုလႆႈ 5 ၶူပ်ႇ။ ၵမ်ႈၼႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းမူတ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ။ ၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႃႉ ၼၢင်းယိင်းသမ်ႉ ၼၢင်းလွတ်ႈ၊ ၼၢင်းပီး၊ ၼၢင်းသူၺ်းလႄႈ ၼၢင်းၵမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတိူဝ်ႉၺႃးၸွမ်း တီႈၶႃ၊ တီႈပုမ်လႄ ၸွမ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေမီး ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 25-35 ပီၼႆႉ။   

မၢၵ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽႃႇၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ  ။ ထုင်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၊ AA ၊ MNDAA ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလူင်းမႃးမိူင်းယေႃ လႆႈ 3 ဝၼ်း ၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး ၵေႃႈမိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ။

 ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်း သၼ်လွႆပၢင်ႇဝူဝ်းလႅင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉ ၾၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတင်းၼမ်။

ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ႁၼ်တေႃႉသူင်ႇ လူင်းၵႂႃႇ တၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈ။ တၢင်းၾၢႆႇ ဢူၺ်းလီတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၶဝ်”-  ၵူၼ်း  မိူင်းယေႃ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း တပ်ႉမ 99 တၢင်း ၾၢႆႇ ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDDA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-15 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပ်ႉပေႇတင်း ဢိူင်ႇလွႆၸၢၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းယေႃ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 ။   ၸိူဝ်းပၢႆႈလူင်းတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16 သမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း။  ၵိုတ်းဝႆႉ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မွၵ်ႈ 50-60 ၵေႃႉ ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ပၢင်ႇဝူဝ်းလႅင်  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း