Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  

Must read

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 800 ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၸွမ်း ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တီႈမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဵၼ် ၽွင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ  ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၵိုတ်းမွၵ်ႈ 50 ပၢႆၵူၺ်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း။  

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵၢတ်ႇမိူင်းယေႃ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2022

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 50-60 ၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ၸိူဝ်းယူႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။ ဢၼ်ပၢႆႈလူင်းၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇ ႁၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်တၢၵ်ႈ၊ လူင်ၵိပ်ႇ၊ ပၢင်ႇၵဵင်ဢွၼ်ႇ၊  ပၢင်သပ်ႉပေႇလႄႈ  ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးတၢင်းထုင်ႉလွႆၸၢၵ်ႈ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃမွၵ်ႈ 3 – 4 လၵ်း။  ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 14 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းၶိုၼ်း တၢင်းထုင်ႉဢိူင်ႇ ပၢင်သပ်ႉပေႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းယေႃ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ၵေႃႈပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈမႂ်ႇတင်းမူတ်းမီး 800 ပၢႆ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပူၼ်ႉ လူင်းၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈမီးလႄႈ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 1 ႁဵင် ၵူၼ်းမိူင်းယေႃလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၸွမ်းထုင်ႉသၼ်လွႆပၢင်ႇဝူဝ်းလႅင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ယၢၼ်မိူင်းယေႃမွၵ်ႈ 6 လၵ်းပၢႆ။

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၵ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူဝ်ႈဝႃးၵူၺ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း ပေႃးပဵၼ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၸွမ်း သၼ်လွႆပၢင်ႇဝူဝ်းလႅင်။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီထႅင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း တပ်ႉမ 99 တၢင်းၾၢႆႇ ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDDA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း