Saturday, June 15, 2024

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ထိုင်ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈၸူးၵူၼ်းမိူင်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ

Must read

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ႁွတ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလွတ်ႈလႅဝ်း။  

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် ႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ  10 မူင်း ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ၼႆလႄႈ   ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးသေ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းမႃးသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ မီးဢႃယုမႃးၶိုၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်မီးၼႆႉ ပေႃးၶၢဝ်းၼႆႉၸိုင် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူႇတၢၼ်း ၶၢမ်ႇသၢင်ႇ/ ၸၢင်း၊ ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းလူႇတၢၼ်းၵၼ်ဝႆႉ ယဝ်ႉ။

“ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇလူႇတၢၼ်း ၶၢမ်ႇသၢင်ႇ/ ၸၢင်း၊ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပေႃးၶပ်ႉလူင်ဝႆႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃး တူၵ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႈဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းလူႇဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ မႃးႁၢမ်ႈၸိူင်ႉၼႆသေ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်း မိူင်းၶႃႈဢေႃး။ ၸဝ်ႈပွႆး မၢင်ၵေႃႉ မႆႈၸႂ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်လီ တေၸတ်းၼႄႇ ဢမ်ႇၸတ်းၸိူင်ႉၼႆႉ။ ပေႃးၸတ်းၵေႃႈ သမ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ် မႃးၵူတ်ႇမႃး ထတ်း။ ပေႃးဢမ်ႇၸတ်းသမ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုဝ်ႉဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵေႃႈ တူၵ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႄႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2021  သေ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းလႂ်ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး၊    တေသိုပ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းၵၢင် မႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ပၢင်ပွႆး 100 တဵမ် ဝတ်ႉၽၸဝ်ႈလူင် ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်း တုင်သေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 5 ႁိမ်းၾင်ႇၼွင်တုင် ဝဵင်းၵဵင်း တုင်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း