Monday, June 17, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၼၢင်းယိင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆသုၼ်ႇတူဝ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   1,400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆသုၼ်ႇတူဝ်ၼၢင်းယိင်း။ ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃႈႁေႃႇႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးသွင်ႁဵင်

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မီး 2,000 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးမွၵ်ႈ...

RCSS လႄႈၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1 မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင်။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းထိုင် ၵၢင်ဝၼ်း   12 မူင်းၼႆႉ   RCSS တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈ ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင်။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 100 ပၢႆ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႃႇ 109 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး 100 ပၢႆ ။   ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ် ဝၼ်းလဵဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 3 တီႈ

သၢႆသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ 3 တီႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 တင်ႈဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းမႃး သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ  လူႉၵွႆၼမ်၊ မၢတ်ႇ/တၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး ။  ဝၼ်းတီႈ 2/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် ဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း  လုင်းသၢင်ႇဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် ။ လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ...

TNLA တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်းႁဵင်

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ဝူင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉ သၢင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်း SSPP တီႈမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:50 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 79 ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလွႆၵွင်းတုၺ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/12/2020 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၵ်ႉမီးတီႈ ၵျွင်းႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်  လႄႈ ပၢင်ၶႅမ် 400 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း...

ပေႃးလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸင်ႇၵိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း

ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇတမ်းၸႂ်လႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေလီမႃးယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ၽွင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။ တွပ်ႇ-ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ မၼ်းၼႄဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းႁဵတ်းသိူဝ်ၼႆႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 150 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈသွင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလုၵ်ႉတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းႁွပ်ႇၶူဝ်းၶွင် ပၢႆႈမႃးၸူးၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးတေႃႇၼႂ်ၼႆႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၵေး ( ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႈၵူင်း) ၊ ပဵင်းလူင်လႄႈ ၵုၼ်ၵျွင်း (ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶိင်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇလူတ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်း

ၽူႈထုၵ်ႇႁပ်ႉမွပ်ႈမၢႆ ပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတုမ်ႉလေႃႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး ပိူဝ်ႇတႃႇလူတ်းယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢၼ်သွင်တပ်ႉသိုၵ်း။ ဢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ တီႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၸၢမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/12/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇမီးလွင်ႈ ၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 212 ၵေႃႉ...

RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၼမ်ႉတူႈ – သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉမႃး RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ - သီႇ ပေႃႉ တင်းမူတ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-10/12/2020 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း