Wednesday, March 22, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ PDF လႄႈ တီႉၺွပ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ RC သွင်ၸဝ်ႈ

Must read

မုၼ်ၸဝ်ႈရူဝ်ႊမႅၼ်ႊၶႃႊတူဝ်ႊလိၵ်ႉ Roman Catholic (RC)  2 ၸဝ်ႈ ၼမ်းၵႃး 4 လမ်း၊ လုၵ်ႉတၢင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) မႃးၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ PDF ၼႂ်းၾူၼ်းလႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ဝႆႉမူတ်း။

မုၼ်ၸဝ်ႈရူဝ်ႊမႅၼ်ႊၶႃႊတူဝ်ႊလိၵ်ႉ Roman Catholic (RC) 2 ၸဝ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022 ဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မုၼ်ၸဝ်ႈရူဝ်ႊမႅၼ်ႊၵႅတ်ႉထူဝ်ႊလိၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ – ၾႃတိူဝ်ႊ ၵျွၼ်ႊၽေႃႊလုၺ်း Fr. John Paul Lwel လႄႈ ၾႃႊတိူဝ်ႊ ၵျွၼ်ႊ ပွသ်ႉၶူဝ်ႊ Fr.John Bosco လုၵ်ႉလွႆၶေႃ သေ မႃးတၢင်း မိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ တီႇလၢၼ်ႇလႅၼ်ၶႅၼ်ႉ မိူင်းတႆး ယၢင်းလႅင် ယွၼ်းသွၵ်ႈႁၼ် ၼႂ်းၾူၼ်း မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶႅပ်းၼိုင်ႈ။

ၸဝ်ႈမုၼ် ၸဝ်ႈ႞ လၢတ်ႈတီႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင် BNI ဝႃႈ –  “ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈပူတ်းပွႆႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းသေ ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶင်ၵူၼ်းဝႆႉတင်းမူတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵႃးၸဝ်ႈမုၼ် 4 ၵၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉ ႁေႃႈၵႂႃႇႁေႃႈမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 မႃး ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၊ ၵႃးထႅင်ႉ၊ ၵွင်ႈလူင် ၵူႈသႅၼ်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီးတပ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်း PDF ယူႇသဝ်း။ သွင်ၾၢႆႇလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းသုမ်း 10 ပၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 61 ၵေႃႉ။

ၸုမ်း PDF ၾၢႆၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶၢဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်ၸမ်မႃးၼႆ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈငိူင်ႉပၢႆႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ လီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းၵၼ်ဝႆႉ ၵူႈၾၢႆႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈတီႈ/တၢင်း၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၢႆးၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်း ၵူႈဝၼ်း။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းပၢႆး တပ်ႉၶမယ 422 ၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း လွႆၶေႃ  မႃး တပ်ႉ ၶလယ 250 ၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း တီႇမေႃးၸူဝ်း တပ်ႉ ၶမယ 427 ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။ ယူႇတီႈ တပ်ႉၶဝ် ပၵ်းသဝ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း